Ivana Križanová

Individuálna konzultácia

Individuálna konzultácia trvá 60 minút. Stretnutie začína vysvetlením podstaty techniky ThetaHealing®, porozumením práce s vedomou a podvedomou mysľou a zadefinovaním si témy. Samotný proces začína "načítaním" si klienta v súvislosti s riešenou témou a hlbším pochopením jej podstaty. Následne prebieha diskusia a samotné liečenie. Cieľom stretnutia je uvoľnenie blokov, zmena nefunkčných vzorcov, zbavenie sa starých krívd, bolestí, hnevu, pocitov viny a ublíženia a celková úľava klienta. Počet stretnutí je individuálny v závislosti od potrieb klienta.

Oblasti, s ktorými sa pracuje pomocou techniky ThetaHealing®:

 • Strachy a fóbie
 • Závislosti
 • Práca s emóciami ako hnev, zlosť a zúrivosť
 • Žiarlivosť
 • Pocit viny
 • Smerovanie v živote
 • Pocity radosti a šťastia
 • Vnútorný pokoj
 • Odpustenie
 • Oslobodenie sa od minulých vzťahov
 • Nájdenie nového partnera
 • Učenie sa pozitívnym emóciám ako pokoj, harmónia, rovnováha
 • Objavenie pocitov ako sebaláska, sebahodnota, sebaúcta
 • Komunikácia

Energetická výmena:

80€ / stretnutie (dĺžka 60 minút)