Ivana Križanová

Konzultačný program - závislosť

Konzultačný program vznikol ako myšlienka na kontinuálnu podporu pri liečbe závislostí. Keďže pri závislostiach vie byť jedným z veľkých strachov pocit nedostatku podpory, pri tomto konzultačnom programe klient vopred vie, že má garanciu termínu vo vopred dohodnuté dni. Nemusí sa obávať, že konzultant práve bude na pár dní obsadený, či odcestovaný a čakať na prípadné uvoľnenie bližšieho termínu. Toto umožňuje klientovi pokojnejšie prechádzať celým procesom liečby a uzdravovania. 

Konzultačný program bol zostavený tak, aby mal klient dostatočnú podporu od konzultanta, no zároveň priestor na vlastnú prácu a integráciu zmien do vlastného života.

Dĺžka jedného konzultačného programu je 5 týždňov. V každom týždni sú dve stretnutia s časovým oddelením ideálne dvoch dní. Konkrétny časový harmonogram je stanovaný v prvý konzultačný deň.

Prvá konzultácia má dĺžku 120 minút. Vznikne tak dostatočný časový priestor na vysvetlenie techniky ThetaHealing, vytvorenie konceptu konzultačných stretnutí priamo na mieru klienta, vytvorenie časového harmonogramu stretnutí, ako aj samotnú konzultáciu.

Potom nasleduje 9 stretnutí s dĺžkou 90 minút, kde je 30 minút priestor na rozhovor a 60 minút samotná konzultácia.

Podmienkou konzultačných stretnutí je vedomé a dobrovoľné rozhodnutie klienta na absolvovanie konzultácií a práci na závislosti s clieľom uzdravenia. V prípade mladých do 18 rokov je potrebná prvá návšteva s doprovodom rodiča alebo zákonného zástupcu, kde mu budú taktiež vysvetlené podmienky a postup konzultácií.

Treba si uvedomiť, že ThetaHealing® konzultácie NIE SÚ náhradou lekárskej liečby. V prípade potreby môže byť odporúčané zvážiť návštevu aj odborného lekára a obe liečby využívať simultánne.

Konzultant pri konzultačnom programe garantuje plnú anonymitu nie len ohľadom informácií, ale aj osobnosti. Konzultant teda garantuje dostatočne veľké časové oddelenie medzi klientami, aby sa predišlo prípadnému stretnutiu klientov "vo dverách".

Energetická výmena za celý konzultačný program je 1950€. 

S láskou a úctou,