Ivana Križanová

Ponuka služieb

Práca s deťmi

Individuálna konzultácia s dieťaťom prebieha za účasti rodiča alebo podľa dohody bez neho. Dĺžka stretnutia je cca. 60 minút. Stretnutie začína vysvetlením podstaty techniky ThetaHealing® formou vhodnou a prijateľnou veku dieťaťa a zadefinovaním si témy stretnutia. Samotný proces začína "načítaním" si dieťaťa v súvislosti s riešenou témou a hlbším pochopením jej podstaty. Následne prebieha diskusia a samotné liečenie. Cieľom stretnutia je uvoľnenie blokov a "ťažkých" emócií, zmena nefunkčných vzorcov, naučenie ako žiť s novými nastaveniami a ako ich aplikovať vo svojom živote. Počet konzultácií je individuálny v závislosti od potrieb dieťaťa.

Pri práci s deťmi sa odporúča simultánne pracovať aj s rodičmi, nakoľko deti veľmi citlivo reagujú na zmenu nastavenia rodiča a môže u detí následne prebiehať aj spontánne samoliečenie.

Oblasti, s ktorými sa pracuje s deťmi pomocou techniky ThetaHealing®:

 • Zbavenie sa strachov a fóbií
 • Zdravotné nerovnováhy /choroby/
 • Závislosti
 • Práca s emóciami ako hnev, zlosť a zúrivosť
 • Žiarlivosť
 • Zbavenie sa pocitov viny
 • Nájdenie smerovania v živote
 • Objavenie pocitu radosti a šťastia
 • Nadobudnutie vnútorného pokoja
 • Odpustenie starých krívd a pocitov ublíženia
 • Učenie sa pozitívnym emóciám ako pokoj, harmónia a rovnováha
 • Objavenie pocitu sebalásky, sebahodnoty a sebaúcty
 • Vybalansovanie nadmerného ega
 • Komunikácia

Energetická výmena:

80€ / stretnutie (dĺžka cca. 60 minút)