Ivana Križanová

Ponuka služieb

Firemný tréning

Firemný tréning je na mieru vytvorený program podľa potrieb zamestnávateľa. Pred samotným tréningovým programom sa zadefinuje téma, ciele a dĺžka tréningového procesu. Následne sa vytvorí program podľa zadefinovaných kritérií. Príprava trvá podľa dohody s ohľadom na náročnosť tréningového procesu, minimálne však 2 týždne. Celý program sa pred realizáciou prejde s objednávateľom pre maximalizáciu spokojnosti potrieb klienta. Dĺžka samotného tréningového procesu je štandardne 4 - 8 hodín. V prípade záujmu je možná dohoda viacerých dní po sebe, prípadne koncept dlhodobého školiaceho procesu vzdelávania zamestnancov.

Oblasti, s ktorými sa pracuje vo firmách:

  • Komunikácia
  • Spolupráca
  • Tolerancia
  • Organizovanie si práce
  • Pocit stresu a nadmerného tlaku
  • Vedenie zamestnancov
  • Oddych, relax, vlastná energia
  • Emócie a práca

Energetická výmena:

4 hodinový firemný tréning na mieru 800€

8 hodinový firemný tréning na mieru 1200€